Mezinárodní studentský projekt

Navrhněte a vyrobte dálkově ovládaný off road model 4x4, který úspěšně projede překážkovou dráhu.

Konstrukce

3 - 6členné týmy studentů SŠ a ZŠ, jejichž úkolem je navrhnout dálkově ovládaný model 4x4, se kterým musí projet zkušební překážkovou dráhu.

Týmová spolupráce

Každý člen týmu je zodpovědný za některou část projektu a tým musí po celou dobu projektu vzájemně spolupracovat.

Marketing

Tým si musí vytvořit svoji týmovou identitu, najít partnery a sponzory a před odbornou porotou obhájit svůj projekt.

Co je 4x4 Land Rover ve školách?

Co je 4x4 Land Rover ve školách?

STEM mezinárodní projekt, kde všichni účastníci musí podle stanovených pravidel navrhnout a sestavit vozidlo s pohonem všech čtyř kol, které pak závodí na terénní zkušební dráze. Vítězný tým z národního finále má právo reprezentovat Českou republiku na světovém finále.

HLAVNÍ OBLASTI PROJEKTU

Komplexní propojení znalostí a dovedností v práci týmu
KONSTRUKCE A VÝVOJ
KONSTRUKCE A VÝVOJ
návrh a testování modelu
VÝROBA a ZÁVOD
VÝROBA a ZÁVOD
ýroba modelu a závod na překážkách
MARKETING
MARKETING
prezentace, propagace a komunikace

4x4 Land Rover ve školách

přihlaste se do mezinárodního projektu v České republice

Národní finále 22. - 23. června

Aktuality