4 x 4 LAND ROVER
VE ŠKOLÁCH

vývoj a konstrukce

Týmová spolupráce

marketing a propagace

4x4 Land Rover ve školách

Je  mezinárodní STEM projekt, ve kterém musí přihlášený tým podle stanovených pravidel navrhnout a sestavit vozidlo s pohonem všech čtyř kol, které pak závodí na překážkové dráze. Soutěží 3 – 6 členné týmy sestavené z žáků a studentů základních a středních škol.

Týmy jsou hodnoceny  za prezentace před odbornou porotou, kde představují a obhajují svoje návrhy. Dále pak za týmové a marketingové aktivity a partnery, které do projektu zapojili,  a  za výsledky závodů na překážkách a jízdy zručnosti s vlekem.  

HLAVNÍ OBLASTI PROJEKTU
propojení znalostí a dovedností členů z několika oborů v týmové spolupráci
Konstrukce

návrh, výroba a testování modelu

Závody

závody na překážkové dráze

Prezentace

obhajoba práce před odbornými porotami

Marketing

týmová identita, vystupování a prezentace

Dokument z finálové soutěže 2019 v Národním technickém muzeu

Náš tým

Odborní poradci a členové porot v našem týmu
Petr Hedrlín

manažer soutěže

Martin Vysocký

Konstrukce

3E Praha Engineering

Výroba

Josef Voráček

Marketing

2458+

účastníků na finálových kolech

26+

týmů ve finálových závodech

1288+

sledují na sítích

254+

rozdáno odměn vítězům

Co musíte zvládnout

Soutěžní tým je hodnocen v několika oblastech, každá je stejně důležitá a vítězný tým musí zvládnout všechny co nejlépe
1

Postavit závodní model

Radiově řízený model inspirovaný terénním vozidlem 4×4, který je schopný překonávat překážkovou dráhu a splnit technické nároky soutěžních pravidel.

2

Vytvořit tým

Správný závodní tým musí mít své jméno, vytvořený týmový marketing. Musí najít partnery a sponzory, rozdělit si role a oblasti za které jednotliví členové zodpovídají.

3

Prezentovat a vystupovat

Týmová souhra je velmi důležitá, v průběhu celé soutěže a zejména ve finále musíte vystupovat a plnit úkoly společně, porota chce vidět všechny členy týmu v akci.

4

Závodit

Nejzajímavější a divácky pochopitelně nejatraktivnější jsou závody na překážkové dráze a jízda zručnosti s vlekem. Každý člen týmu musí umět vaše auto ovládat.

Jak vidí soutěž ve školách

„Soutěžní disciplíny byly pro všechny zúčastněné žáky velmi přínosné. Od začátku se museli naučit pracovat v týmu, vést dialogy nad odbornými problémy, hledat nejlepší řešení, naučit se uznat chybu, rychle hledat nová řešení, dodržovat harmonogram, hlídat kvalitu, plnit technické požadavky… k tomu prohloubení odborných vědomostí z oblasti grafiky, konstrukce, programování CNC, výroby, návrhů pro 3D tisk, montáže a především zisk zkušeností ze samotného finále soutěže v Praze, kde kluci museli plnit úkoly ve stanovených časech, několikrát svoji práci obhájit před porotou, ať už z hlediska výroby, konstrukce, marketingu… Všechny tyto několikaměsíční zkušenosti a nové zážitky jsou pro studenty do života jedny z nejcennějších, které lze na střední škole získat. A to nemluvím o srovnání s jinými podobně soutěživými žáky z jiných škol a zisku nových přátelství, která ve velké míře právě na finále v Praze vznikla. Díky soutěži kluci zažili chvíle, na které nikdy nezapomenou. Sama musím z pohledu učitele uznat, že účast v soutěži všechny žáky ohromně motivovala k lepším výsledkům v odborných předmětech a snaze na sobě pracovat i v budoucnu.“

ing. Petra Janíčková

učitel, SPŠ Uherský Brod

Co s námi zažijete?

Odborný růst a dovednosti

Musite zvládnout dovednosti a vědomosti, které se běžně na škole moc neučí, ale pro život a praxi je budete moc potřebovat.

Neomezené možnosti nápadů

V hodnocení týmů vyhrává originalita a schopnost obhájit své názory a nápady. A také schopnost je dobře prodat a prezentovat.

Zážitky a adrenalin

Zážitky z finále a závodů se směle mohou rovnat se zážitky opravdových automobilových soutěží. 

Týmovou spolupráci

Úspěch záleží na souhře členů v týmu, všichni musíte táhnout za jeden provaz, pomoci jeden druhému. Hodnocená je hlavně souhra a spolupráce v týmu.

Trénink na zvládání stresu a organizaci času

Zejména ve finále budete ve stálém časovém pressu, abyste vše stíhali tak jak je naplánováno, ale to musíte trénovat už ve svém týmu při konstrukci modelu.

Budujete svoji značku

Vědomosti a dovednosti vám nikdo vzít nemůže. A tady máte možnost se předvést před sponzory, partnery, odborníky i diváky co všechno umíte a zvládáte. 

Máte na to? Tak se přihlaste!


Aktuality pro soutěžní týmy

Aktuální informace, co se kde děje, prezentace týmů,


Partneři a podpora

Představení partnerů a sponzorů, nabídky partnerů, technická pomoc,