Upravit stránku


Soutěž Land Rover 4x4 ve školách je organizována pod patronací společnosti Jaguar & Land Rover. Vize společnosti je propojit nadšení studentů základních škol se znalostmi studentů středních škol. Soutěžící mají možnost konzultovat svoji práci s inženýrem společnosti Jaguar & Land Rover, který se stává zároveň mentorem soutěže pro danou zemi.

Jednotlivé týmy mají za úkol sestavit dle daných specifikací radiově ovládané vozidlo s pohonem na čtyři kola. Vozidlo musí úspěšně projet mezi překážkami na terénní (off road) zkušební dráze, která je stejně náročná jako skutečná dráha a napodobuje terénní vlastnosti plnohodnotného vozidla s pohonem na všechna čtyři kola.

Tým:

  • je tvořen studenty ve věku 11 – 18 let
  • se musí skládat minimálně ze tří (3) a maximálně ze šesti (6) studentů
  • z každé školy je možné přihlásit libovolný počet týmů, ovšem za předpokladu, že každý tým bude mít svou vlastní identitu. Více informací naleznete v "Organizačních pravidlech soutěže“ (prolink na stránku „dokumenty ke stažení“
  • musí vytvořit konstrukční dokumentaci obsahující koncept závodního vozu, představení konstrukce vozu, evidenci testů. Maximálně 20 stránek formátu A3.
  • musí předložit také technickou specifikaci vozu, která musí být připravena před účastí v krajském kole/národním finále. Technická specifikace musí být podána v den závodu při registraci.
  • součástí přípravy je ústní prezentace (obhajoba práce), příprava prezentačního boxu (konstrukci zajišťuje pořadatel soutěže, rozměry jsou zasílány soutěžícím před závody), marketingová identita týmu – logo, oblečení, barvy
  • týmové oblečení smějí nosit pouze členové oficiálního soutěžního týmu.
  • během soutěže může tým reprezentovat pouze šest oficiálních členů, a to při registraci, sestavování prezentačního boxu, ústní prezentaci, hodnocení portfolia, hodnocení zpracování, technické kontroly, kontrola rizikových bodů, závodění, prezentacích na pódiu a jakékoliv přímé komunikaci s předsedou poroty nebo s organizátorem soutěže.
  • tým může sestavit i jakákoliv mimoškolní organizace, jako např. studenti vzdělávaní doma, skauti apod.

Organizační pravidla včetně kritérií hodnocení jednotlivých částí soutěže ke stažení ZDE