Soutěžní tým

Účast týmu v soutěži

Soutěž  4×4 Land Rover ve školách je organizována pod patronací společnosti Jaguar & Land Rover. Vize společnosti je propojit nadšení studentů základních škol se znalostmi studentů středních škol. Soutěžící mají možnost konzultovat svoji práci s inženýrem společnosti Jaguar & Land Rover, který se stává zároveň mentorem soutěže pro danou zemi.

Jednotlivé týmy mají za úkol sestavit dle daných specifikací radiově ovládané vozidlo s pohonem na čtyři kola. Vozidlo musí úspěšně projet mezi překážkami na terénní (off road) zkušební dráze, která je stejně náročná jako skutečná dráha a napodobuje terénní vlastnosti plnohodnotného vozidla s pohonem na všechna čtyři kola.

Každý tým tvoří minimálně tři a maximálně šest studentů ve věku od 11 do 18 let.  V týmu mohou být všichni stejného věku nebo se tým  složí z účastníků různého věku. Školy mohou koordinovat týmy ze studentů různých ročníků.

Hlavní pravidla pro sestavení soutěžního týmu

  • tým je tvořen studenty ve věku 11 – 18 let.
  • tým se musí skládat minimálně ze tří a maximálně ze šesti studentů.
  • z každé školy je možné přihlásit libovolný počet týmů, ovšem za předpokladu, že každý tým bude mít svou vlastní identitu. Více informací naleznete v „Organizačních pravidlech soutěže“.
  • tým musí vytvořit konstrukční dokumentaci obsahující koncept závodního vozu, představení konstrukce vozu, evidenci testů. Konstrukční dokumentace může mít maximálně 20 stránek formátu A3.
  • tým musí také vytvořit technickou specifikaci vozu, která musí být připravena před účastí v krajském kole/národním finále. Technická specifikace musí být odevzdána v den závodu při registraci.
  • tým musí připravit ústní prezentaci (obhajobu práce) a prezentační box, ve kterém představí svůj projekt při krajském/národním finále (konstrukci zajišťuje pořadatel soutěže, rozměry jsou zasílány soutěžícím před závody).
  • tým musí vytvořit  marketingovou identitu týmu (logo, oblečení, barvy),  týmové oblečení smějí nosit pouze členové oficiálního soutěžního týmu.
  • tým reprezentuje během soutěže  šest oficiálních členů, a to při registraci, sestavování prezentačního boxu, ústní prezentaci, hodnocení portfolia, hodnocení zpracování. při technické kontrole, závodění, prezentacích na pódiu a jakékoliv přímé komunikaci s předsedou poroty nebo s organizátorem soutěže.
  • tým může sestavit škola  i jakákoliv mimoškolní organizace, jako jsou např. technické kluby, zájmové oddíly nebo organizace apod.