Úprava pravidel pro finále

  • od

Dokumenty, které popisují pravidla pro účast v soutěži,  zůstávají v platnosti i pro obnovenou soutěž. Oba základní dokumenty, tj. Organizační pravidla 2019-2020 a Technická pravidla 2019-2020 najdete v sekci Ke stažení. Nejdůležitější změny a úpravy z těchto pravidel pro konání finále najdete v následujících bodech. 

Úprava bodu C4 organizačních pravidel

Bod 4.1 – tým: maximální hranice členů týmu v soutěži není stanovena. Pouze pro finále bude stanoven maximální počet účastníků a členů doprovodu s ohledem na aktuální hygienickou a bezpečnostní situaci.

Bod 4.2 – věk: týmu bude povolena výjimka z věkového limitu členů, jestliže součástí týmu zůstali ti, kteří ukončili studium na škole v červnu 2020 a tento limit by na podzim již přesáhli.

Úprava bodu C6 organizačních pravidel

  • Soutěž byla oficiálně znovu zahájena 1. září.
  • V září probíhá kampaň pro aktivizaci týmů a přihlášení nových.
  • Řijen a listopad je období pro přípravu modelů a plnění úkolů, první úkoly budou zadány na konci září.
  • Finále proběhne jako jednodenní akce, v případě velmi nepříznivých okolností bude finále organizováno s využitím videokonference.
  • Bod 6.1 – Národní finále Předběžný termín finále první týden v prosinci
  • Bod 6.2 – Světové finále – pro rok 2020 zrušeno

Úprava bodu C16 organizačních pravidel

Bod 16.1 – Portfolio týmu:  Tento bod zůstává v platnosti, tým zpracuje své portfolio předepsaným způsobem, způsob hodnocení zůstává stejný.

Bod 16.1 – Prezentační box: tato aktivita je pro finále zrušena, stavba prezentačního boxu nebude součástí letošního finále. Stavba prezentačního boxu bude nahrazena „on-line“ marketingovými aktivitami a úkoly, které budou tvořit součást celkového hodnocení týmu. Součástí těchto aktivit budou webové stránky, profily na sociálních sítích, videa o práci týmů, videovizitky členů týmů a další aktivity. Podrobnosti budou zaslány přihlášeným týmům.

Bod 16.2 – Týmová příprava: prezentační box je nahrazen on-line marketingovými aktivitami, toto nahrazení platí i pro všechny další body organizačních pravidel.

Bod 16.4 – Hodnotící proces: pravidla pro hodnocení on-line marketingových aktivit budou uveřejněna v rámci úpravy hodnotících tabulek do 2.října 2020. 

Bod 16.6. – Instalace boxu: z výše uvedených důvodů je tento bod pro finále 2020 zrušen.

Případné další úpravy, které vyplynou z aktuální situace kolem COVIDU,  budeme zasílat přímo přihlášeným týmům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *